Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập dữ liệu thông tin

Mọi dữ liệu thu thập được chủ yếu diễn ra trên trang web https://chungcuvinhomesgreenbay.com/ bao gồm: hòm thư điện tử email, số điện thoại di động, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và nơi ở. Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu thành viên bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Người dùng phải chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin cá nhân đã khai báo của mình. Ngoài ra, thành viên phải liên hệ và thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Phục vụ lợi ích cho thành viên Thành viên;
  • Liên lạc với khách hàng;
  • Bảo mật và an ninh cho tài khoản của các thành viên
  • Thông tin và giải quyết vấn đề đặc biệt, khẩn cấp với các thành viên.
  • Chỉ sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của thành viên với mục đích liên quan đến sản phẩm dịch vụ của chungcuvinhomesgreenbay
  • Trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên như: Viện kiểm sát, tòa án, công an điều tra việc vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai được cấp quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu này sẽ được lưu trữ cho đến khi thành viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thực hiện việc hủy bỏ.

Địa chỉ liên hệ

  • Địa chỉ: Số 7 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chỉnh sửa thông tin

Người dùng có quyền tự kiểm tra, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình ở mục chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết dữ liệu thông tin cá nhân của thành viên sử dụng dịch vụ trên trang web chungcuvinhomesgreenbay được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc chia sẻ thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.